SØNDAG 14. NOVEMBER 2021 | 15.30 – 17.30 | SKAGEN KIRKE | ENTRÉ: 200 KR |

Med to af de mest elskede korværker i Nordisk musik:
Carl Nielsens ”Fynsk Forår” og Lars Erik Larssons ”Förklädd gud”
– fejrer Skagen Kirke og Nordisk eksperimentalscene at Coronaens bånd
endelig er blevet løsnet.

Med stærke kræfter, deriblandt mange lokale og stor fondsstøtte tegner
projektet til at blive en fantastisk koncert.
Projekter, som samler store professionelle navne og musikere sammen
med lokale kræfter høres sjældent heroppe i Skagen.
Der venter derfor en musikalsk oplevelse ud over det sædvanlige, med
kor, orkester, fine børnestemmer og 4 fremragende solister.

Initiativtagerne Mads-Peter Neumann og Rikke Kursch har arbejdet på at
realisere denne koncert gennem flere år.
Coronaen har udskudt opførelsen et par gange, men nu er vi klar og
glæder os til koncerten i november.

Fynsk forår har tekst af forfatter og læge Aage Berntsen.
Teksten vandt en konkurrence som Dansk korforening udskrev under
1. verdenskrig.
Foreningen havde udset sig Carl Nielsen til at sætte det vindende digt i musik.
Komponisten fik til opgave at komponere den kort efter afslutningen på
1. verdenskrig og den Spanske syge,
som en hyldest til foråret og friheden. Værket blev uropført på Dansk
Korforenings landsstævne i Odense i sommeren 1922.
Her har man ligesom vi kan i dag, nydt friheden ved at stå tæt sammen,
synge, spille og kunne samles flere hundrede som publikum.

Henriette Nedergaard (sopran) // Jens Søndergaard (baryton)

Hjalmar Gulbergs digt Förklädd gud fra 1933, er skrevet i årene,
hvor nazismen stormede frem i Europa,
og hvor Gud var usynlig. Lars Erik Larssons musik til digtet blev
komponeret i 1940 på bestilling af Sveriges Radio.
Digtet er inspireret af den Græske Mytologi. I Euripides drama
Alkestis bliver Apollon dømt til at optræde som menneske og
arbejde som karl i en konges stalde.


 
Jan Lund (tenor) // Kammerkoret Coro Exsultate

Gulbergs kristne tro, hvor Jesus som den gode hyrde passer
på menneskene, gav også inspiration til digtet i en tid,
hvor bogbrændinger og fakkeltog var hverdag i Europa.
Få dage efter premieren i 1940 blev Danmark besat. 
Rikke Kursch (dirigent) // Mads-Peter Neumann (recitator & instruktør)

Mads-Peter Neumann fortæller at hans familie var blandt de mange,
som blev fragtet over Kattegat til Sverige under de 5 forbandede år.
Han har hørt musikken i sit hjem gennem hele sin barndom.
Som 15-årig, da han blev smittet med den tids epidemi ”Polio” fik
han Gulbergs digtsamling med ”Förklädd gud”.
Digtet og Larssons musik har fulgt ham gennem hele livet.
Værket har en helt speciel status i Sverige.
Et værk som gav trøst og lys gennem krigen. Et værk, som i dag
stadig trækker de dybe følelser af fred og tryghed frem hos os,
når musikken og de stærke ord omkranser os.
For Mads-Peter er det derfor en stor glæde at være med til
at kunne sætte dette værk op.

Nordjyske Strygere

Nordjyske Strygere er udvidet med blæsere, harpe og slagtøj.
Musikerne kommer bl.a. fra Aalborg Symfoniorkester
Desuden medvirker et ad hoc nordjysk børnekor med
solister, bestående af børn fra Nordjysk Pigekors junior kor,
Ansgars Kirkens spire- børne- og ungdomskor samt korbørn fra Skagen.

 

Skagen Kirkes Motetkor

Mads-Peter Neumann, Nordisk Eksperimentalscene, Rikke Kursch og
Skagen Kirke har fået store fonde og lokale til at støtte økonomisk op
om projektet, så vi kan samle et symfoniorkester og nogle af de
fremmeste operasangere i landet.

 

Mine Neumann (scenograf) // Skagen Kirke

To værker som historisk fulgte efter mørke tider, og som i dag trækker
bånd tilbage til friheden efter pandemien den Spanske syge og de to
verdenskrige.
Vi kan således nu efter Coronaens brudte dagsorden igen samles om
store kulturelle projekter, midt i Norden her i Skagen.

 


Billetter a 200 kr. kan købes i døren eller i forsalg ved henvendelse til rk@skagenkirke.dk

Værkerne opføres på originalsproget. Recitativerne i Förklädd gud bliver læst på dansk i Sten Kaalø’s oversættelse.

Projektet er støttet af:
ENV-Fonden, SE Packing A/S, Frederikshavn Kommune, William Demant Fonden, Sol og Strand,
Dansk Skuespillerforbunds Produktionsmidler, Gangstedfonden, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond,
Feriepartner Tversted, Rotary-Skagen, Skagen Kirke.